Kansalaisaloitteesta uhkaa tulla arvoton näytelmä sivistysvaliokunnassa

9.9.2014

Sivistysvaliokunta on esityslistansa mukaan päättämässä Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteen asiantuntijakuulemiset. Valiokunta on tähän mennessä kuullut lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen ja aloitteen edustajia sekä muita intressiryhmien edustajia. Siis perinteisiä asiassa aktiivisia lobbareita, joilla on omia intressejä vaalittavana. Sen sijaan juuri tästä aiheesta oikeustieteellisen väitöskirjan tehnyttä Olli Vilankaa tai tuoreen asiaa koskevan selvityksen julkaissutta kilpailu- ja kuluttajavirastoa ei ole kuultu.

Huomiotta on jätetty myös aloitteessa osoitetut nykylainsäädännön perustuslailliset ongelmat, joita oikeustieteen apulaisprofessori Tuomas Mylly käsitteli Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogissa hiljattain. Aloitteen laatijat, kuten Avoimen ministeriön Joonas Pekkanen, ovatkin toivoneet aloitteelle perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Lisäksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) on toivonut valiokunnalle mahdollisuutta lausua aloitteen johdosta.

Aloitteen käsittelyä on kuitenkin varjostanut nimienkeruuvaiheesta asti epäilys siitä, ettei valiokunta käsittele sitä asiallisesti. Epäilys syntyi kun valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) ilmoitti ennen kuin oli edes aloitetta lukenut, ettei sillä tule olemaan mitään vaikutusta tekijänoikeuslakiin. Kuulemisten rajaus eturyhmiin, poislukien kuluttajat ja kansalaiset, ei ole omiaan vähentämään tätä epäilystä, etenkin kun myös perustuslakivaliokunta sivuutetaan. Vaikeaa, mutta monelle tärkeää aihepiiriä koskeva aloite on ollut kuin ongelmajäte sivistyvaliokunnalle, joka puutteellisella ja puolueellisella käsittelyllä veistämässä uutta häpeäpaalua eduskunnan historiaan.

Kansalaisaloitteiden käsittelyt ovat muutenkin herättäneet kritiikkiä viime aikoina. Tasa-arvoista avioliittolakia ajavan kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyn äänestyksen jälkeen moni kansalainen koki, etteivät kansanedustajat aseta minkäänlaista arvoa kansalaisaloitteille. Mikäli Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen kohdalla valiokuntakuulemiset jätetään kesken ilman että puolueettomia tahoja kuullaan, ei senkään osalta tyylipisteitä ropise. Jos kansalaiset joutuvat toteamaan, ettei kansalaisaloitteella ole mitään mahdollisuutta menestyä tai edes tulla asiallisesti käsitellyksi, on 50.000 nimen hankkiminen aloitetta varten paitsi turhaa myös mahdotonta jatkossa.

Helsingin Edistyskokoomus kannattaa kaikkien tarvittavan määrän kannatuksia keränneiden kansalaisaloitteiden perusteellista ja asiallista käsittelyä. Puolueettoman ja asiallisen käsittelyn toteuttamiseksi valiokunnan tulee kuulla vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkijoita ja pyytää lausunnon perustuslakivaliokunnalta.

Lisätietoja
Kalle Salava
Lakimies
p. 041 545 7117

Joona Haavisto
Ohjelmistosuunnittelija
p. 040 532 3597

hallitus@edistyskokoomus.fi