Maailman paras ja suvaitsevaisin koulumaailma

23.6.2019

Suomalainen peruskoulu on ollut monella tapaa menestystarina, jonka ansiosta suomalaisnuorten tietotaso on eurooppalaisittain verrattuna korkeaa. Jotta maamme nuoret voisivat olla jatkossakin valveutuneita eurooppalaisten ikätoveriensa keskuudessa, tarvitsevat suomalaiset peruskoulunsa päättäneet nuoret matemaattisten ja kielellisten tietojen ja taitojen lisäksi kompetenssia käsitellä ja kohdata yleisestä normista poikkeavaa erilaisuutta yhteiskunnassamme.

Tasa-arvon suhteen ihmiset ovat edistyksellisempiä Helsingissä kuin maaseudulla, sillä pääkaupunkiseudulla ollaan tottuneempia kohtaamaan arjessa kaikenlaisia ihmisiä maahanmuuttajista muunsukupuolisiin. Näin ollen erilaisuudesta on tullut pääkaupunkiseutulaisille normi.

Jotta kaikilla suomalaisilla nuorilla olisi yhtä hyvät lähtökohdat toimia ja kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, pitää maamme peruskoulun tarjota oppilaille riittävät valmiudet tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Siksi olisi hyvä, että terveystiedon oppitunneilla puhuttaisiin ja käsiteltäisiin laajemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja heidän asemaansa Suomessa. Myös opettajille olisi hyvä järjestää erillistä koulutusta liittyen siihen, miten kohdata oppilaita, jotka kokevat kuuluvansa kyseiseen vähemmistöön.

Laajemmassa mittakaavassa ajatellen olisi myös tavoiteltavaa, että Suomeen saataisiin kunnianhimoinen sateenkaaripoliittinen ohjelma, joka kuuluu muun muassa Setan tavoitteisiin. Ohjelmassa määriteltäisiin selkeät suuntaviivat siihen, miten sateenkaariväestön asemaa parannetaan yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Tasa-arvo ei siis ole valmis. Vaikka sateenkaaripareilla on ollut vuodesta 2017 mahdollisuus avioitua keskenään Suomessa, on maassamme yhä parantamisen varaa liittyen ajatuksiin ja asenteisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Paras keino vaikuttaa ihmisten asenteisiin jo pienestä pitäen on tarjota riittävät tiedot ja taidot kohdata seksuaalista ja sukupuolista moninaisuutta, sekä ottaa mahdollisesti selvää itseään mietityttävistä asioista hakemalla tietoa itse tai käymällä rakentavaa keskustelua vähemmistön edustajan kanssa. Meillä Suomessa tulee olla maailman suvaitsevaisin koulumaailma, johon kaikki lapset ja nuoret kokevat olevansa tervetulleita.

Konsta Nupponen

Kirjoittaja on kokoomusopiskelija-aktiivi ja Mr. Gay Finland 2019 

 

Kuva: Unsplash / Kimberly Farmer