Kannanotto: Kuolema on se hinta, jonka maksamme elämästä

18.11.2016

Hyvä elämä on hyvän kuoleman arvoinen

Kansalaisaloite-palveluun on avattu 7.11.2016 uusi aloite “Eutanasia – hyvän kuoleman puolesta”. Aloitteen tarkoituksena on, että eduskunta ryhtyisi valmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi. Näin aktiivinen eutanasia laillistettaisiin Suomessa. Helsingin Edistyskokoomuksen hallitus kannattaa tätä aloitetta.

Jokainen elämä ja jokainen ihminen on arvokas. Tapauksissa joissa ihminen todistettavasti mieltää, ettei jäljellä oleva elämä ole enää kuolemaa parempi, tulee jokaisella olla oikeus valita arvokas kuolema.

Olemme allekirjoittaneet henkilökohtaisesti aloitteen ja kehotamme kaikkia tekemään samoin. Lähtökohta on se, mikä on inhimillisesti oikein ja arvokasta.

 

Helsingin Edistyskokoomus ry:n hallitus

 

Lisätiedot:

pj Joonas Junttila, p. +358 50 409 1189

vpj Niklas Koskimies, p. +358 50 563 6467