Edistystä puoluekokoukseen, osa 3/6: Jatkuvalle oppimiselle rakennettava alustaekosysteemi

17.5.2018

Tässä blogisarjassa julkaisemme kuusi edistyksellistä aloitetta, joita Helsingin Edistyskokoomus esittää Kokoomuksen kesäkuun 2018 puoluekokoukselle hyväksyttäviksi. Kolmannen aloitteemme tavoitteena parantaa jokaisen mahdollisuuksia oppia ja kehittää itseään läpi elämän. Mitä sinä aiheesta tuumit? Jaa se meille ja muille.   

Jatkuvalle oppimiselle rakennettava alustaekosysteemi

Elinikäinen oppiminen on muuttumassa teoriasta käytännön välttämättömyydeksi. Teknologisen murroksen muuttaessa arvaamattomilla tavoilla työmarkkinoiden osaajatarpeita on yhä useamman päivitettävä osaamistaan läpi työuran ja sen jälkeenkin. Nuoruusvuosien peruskoulutus ja pohjatutkinnot ovat pelkkä alkusysäys jatkuvan oppimisen sykleihin.        

Tällä hetkellä osaamista täydentävä tai sitä muuntava koulutustarjonta on hajallaan eri oppilaitosten ja muiden koulutuspalveluita tarjoavien toimijoiden verkkosivuilla ja -alustoilla. Yksilölle tai työyhteisölle tämä tekee sopivan osaamispalvelun löytämisestä haasteellista.

Korkeakoulujen, ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden julkisesti rahoitettujen koulutuksen järjestäjien työelämän tarpeisiin vastaava koulutustarjonta olisi koottava valtakunnalliseen alustaekosysteemiin. Alusta voisi olla avoin myös koulutusjärjestelmän ulkopuolisille osaamis- ja ohjauspalveluita tarjoaville yrityksille ja järjestöille. Alusta olisi julkisesti ylläpidetty ja markkinoitu esimerkiksi Opetushallituksen toimesta.

Alusta mahdollistaisi tehokkaamman työnjaon eri koulutuksen järjestäjien kesken sekä tekisi sopivien opintojen löytämisestä vaivatonta. Alustan hakutoiminnot voisivat sisältää älykkäitä diagnoosi- ja suosittelutyökaluja. Ne hyödyntäisivät henkilöiden tutkinto- ja opintosuorituksia valtakunnallisesti tallentavaa Koski-osaamistietovarantoa, eri toimialojen ennakointitietoa sekä muita osaamistarpeiden muutosta seuraavia indikaattoreita.

Alustan yhteyteen voitaisiin kytkeä myös uusi koulutustilimekanismi. Yksilö voisi käyttää henkilökohtaiselle koulutustilille tallentamia varojaan alustan maksullisiin osaamispalveluihin. Myös työnantaja voisi halutessaan sijoittaa työntekijän tilille. Valtio kannustaisi koulutustilin käyttöön sopivaksi katsotulla vastinrahoituksella. Osa nykyisestä julkisesta aikuiskoulutusbudjetista kanavoituisi näin jatkuvan oppimisen alustaekosysteemiin koulutustilien kautta. Vahvistunut markkinamekanismi ohjaisi aikuiskoulutusarjontaa kysyntä- ja tarvelähtöisempään suuntaan. Koulutustili voisi olla esimerkiksi Työttömyysvakuutusrahaston yhteydessä toimivan Koulutusrahaston ylläpitämä.

Edellä mainitun perusteella Helsingin Edistyskokoomus ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomeen rakennetaan julkisesti ylläpidetty jatkuvan oppimisen alustaekosysteemi, joka kokoaa yhteen työelämän osaamistarpeisiin vastaavan julkisen ja yksityisen koulutus- ja osaamispalveluiden tarjonnan.

// Helsingin Edistyskokoomus ry:n hallitus // hallitus@edistyskokoomus.fi

Kuva: John Schnobrich (Unsplash)