Edistystä puoluekokoukseen, osa 2/6: Sähköautojen latauksen luontoisedun verotusarvo määritettävä

10.5.2018

Tässä blogisarjassa julkaisemme kuusi edistyksellistä aloitetta, joita Helsingin Edistyskokoomus esittää Kokoomuksen kesäkuun 2018 puoluekokoukselle hyväksyttäviksi. Toisen aloitteemme tavoitteena on edistää päästötöntä autoilua. Mitä sinä aiheesta tuumit? Jaa se meille ja muille.

Sähköautojen latauksen luontoisedun verotusarvo määritettävä

Sähköautojen käyttö työmatkaliikenteessä on sekä kansantaloudellisesti että ympäristönsuojelullisesti järkevää. Se edellyttää yleensä akun latausmahdollisuutta työpaikalla työpäivän aikana kotimatkaa varten. Työnantajat ovat erittäin valmiita antamaan tämän mahdollisuuden työntekijöilleen, yleensä luontoisetuna, koska käytetyn sähkön määrä on pieni ja sen mittaaminen hankalaa.

Työnantajat ovat kuitenkin laajalti kieltäneet sähköautojen latauksen työpaikalla, koska käytetyn sähkön määrän mittaaminen ja todentaminen luotettavasti ja annetun luontoisedun verotusarvon laskeminen vaaditun työmäärän ja vaihtelevan sähkön hinnan takia on kohtuullisin kustannuksin mahdotonta. Käytetyn sähkön arvo voi olla paljon pienempi kuin edun laskemisen kustannukset. Näin ollen sähköauton käyttäminen työmatkaliikenteessä on Suomessa tällä hetkellä suurelta osin käytännössä laillisesti mahdotonta.

Monen muun luontoisedun verotusarvo, kuten esimerkiksi matkapuhelinedun, on määritelty kuukausittaiseksi tasasummaksi juuri edun arvon vaikean todentamisen vuoksi.

Polttomoottoriautojen lohkolämmittimien käyttämää sähköä työpaikoilla ei veroteta ollenkaan. Tämä on esimerkki siitä, että liikenteen päästöjä vähentäviä käytäntöjä voidaan suosia erityisen voimakkaasti verotuksessa.

Keskimääräinen työmatka Suomessa on Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen mukaan pisin Hämeessä, linnuntietä 18 kilometriä. Jos käytetään 25 kilometrin kotimatkaa, 0,25 kWh/km keskikulutusta ja 10 c/kWh sähkön hintaa ja lomat poistettuna 18 työpäivää kuukaudessa työpaikalla tapahtuvan sähköauton latauksen arvon laskennan perusteina, jotta saadaan edun arvo suurimmillaan keskimäärin, päädytään 11 euroon kuukaudessa. Suurin osa työmatkoista on kuitenkin lyhyempiä juuri siellä, missä sähköautokanta kasvaa aluksi eniten.

Tasasumman määräämisellä edun verotusarvoksi olisi verotuloja kasvattava vähäinen vaikutus. Nykyisellä sähköautokannalla verokertymä tuskin olisi suurempi kuin 0,1 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän vuoksi myös verotusarvon eri suuruudet eivät aiheuttaisi verokertymään suurta muutosta. Suurempi ja tärkeämpi vaikutus on sähköiseen liikenteeseen siirtymiseen kannustava vaikutus. Pienempi veron määrä sähköautojen yleistymisen alkuvuosina kannustaa työntekijöitä ja työnantajia investoimaan puhtaaseen liikenteeseen. Tämä on puolueen periaateohjelman ja hallitusohjelman mukaista. Siksi järkevä verotusarvo on pienempi kuin 11 euroa kuukaudessa.

Edellä mainitun perusteella Helsingin Edistyskokoomus ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehoittaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että verottaja määrittelee sähköautojen latauksen luontoisedun verotusarvon kiinteäksi, esimerkiksi 10 euroa kuukaudessa, tai edun kokonaan verottomaksi.

// Helsingin Edistyskokoomus ry:n hallitus // hallitus@edistyskokoomus.fi

Kuva: Joakim Honkasalo (Unsplash)