Edistysklubit

Helsingin Edistyskokoomus haluaa luoda mahdollisuudet ja valmiudet jäsenistölleen tavoitteelliseen poliittiseen toimintaan. Sen lisäksi, että äänemme kuuluu, haluamme, että kädenjälkemme näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestötoiminta ei ole itsetarkoitus, vaan poliittisen järjestön tulee tarjota mahdollisuuksia politiikassa mukana oleville ihmisille saavuttaa konkreettisia poliittisia tavoitteita. Tästä syystä Helsingin Edistyskokoomus aloittaa uudenlaisenpoliittisen järjestötoiminnan konseptin, edistysklubin.

Edistysklubi on avoin toimintatapa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Helsingin Edistyskokoomuksen jäsen voi aloittaa edistysklubin haluamastaan aiheesta saavuttaakseen jotain konkreettista aiheeseen liittyen. Edistysklubin vetäjä muodostaa klubille konkreettisen tavoitteen, tätä tukevat työtavat ja pohtii näihin perustuen klubin aikataulun. Klubit ovat lähtökohtaisesti avoimia myös muille kuin HEK:n jäsenille,joten niihin voivat osallistua aiheesta kiinnostuneet henkilöt myös ilman jäsenkirjaa. Klubin tavoitteen kannalta saattaa olla keskeistä kutsua mukaan asiantuntijoita ja vaikuttajia kokoomusyhteisön ulkopuolelta.

HEK:n hallitus hyväksyy klubin idean ja tukee klubin vetäjää järjestelyissä. Klubin tavoitteen tulee olla tarpeeksi napakka ja konkreettinen, jotta se voidaan saavuttaa ja sitä tukee realistinen aikataulu. Mikäli tavoitetta ei saavuteta, voidaan sopia uusista työtavoista tavoitteen saavuttamiseksi tai viilata klubin tavoitetta.

Klubit edustavat työskentelytapaa, jossa yhdistyksen jäsenet ovat poliittisen työn keskiössä. Klubi voi olla sarja rentohenkisiä tapaamisia tai tiukkaa fasilitoitua ryhmätyöskentelyä. Mitä tahansa, kunhan se vie kohti tavoitetta. Kun hallitus on hyväksynyt klubin idean, sen toimintaa edistetään aktiivisella viestinnällä ja klubi voi hakea rahoitusta toiminnalleen. Klubin vetäjällä on keskeinen rooli onnistumisen kannalta, mutta klubi tarjoaa vetäjälleen mahdollisuuden osallistaa osaavia ihmisiä tavoitteen saavuttamiseksi ja kerätä ympärilleen aiheesta kiinnostuneita aktiiveja, jotka ovat viemässä klubia kohti maalia.

Edistysklubit alkavat kolmen erilaisen klubin voimin:

Verkkoneutraliteettiklubissa pohditaan mitä verkkoneutraliteetti tarkoittaa. Asia on noussut isoksi kysymykseksi Yhdysvalloissa ja on sitä jatkossa myös EU-tasolla, Suomessa asia on kuitenkin uusi ja monille täysin tuntematon. Klubin tavoitteena on tuottaa verkkoneutraliteettiin liittyen suositus, jota viedään eteenpäin Kokoomuksen puolueorganisaatiossa. Klubin vetäjinä toimivat Jarmo Rosenqvist ja Joona Haavisto.

Julkisuudessa esiintyvät normitalkoot ottavat edistyksellisen näkökulman kun ylisääntelyklubissa tavoitteena on normitalkoot-sanan uudelleenmäärittäminen sisällön selkeyden kannalta sekä hyvän sääntelyn kriteeristön tuottaminen päätöksentekijöille. Klubissa pureudutaan konkreettisiin esimerkkeihin, joita oikeasti kannattaisi purkaa ja pohtii sekä miksi, että miten purkaa. Kulbin vetäjänä toimii Kalle Salava

Koulutuspoliittisessa klubissa astutaan koulumaailmaan pureskelemaan suomalaista koulutuspolitiikka sekä Kokoomuksen tavoitteita ja linjauksia koulutuspolitiikan suhteen. Klubissa liikutaan osaamisen kilpailukyvyn, elinikäisen oppimisen ja sivistyspalveluiden teemoissa. Klubin tavoitteena on tuottaa kirjallinen ehdotus Kokoomuksen koulutuspoliittisiksi tavoitteiksi. Klubin vetäjänä toimii Tiina Larsson.

Tulevista edistysklubien tapahtumista löytyy tietoa tapahtumat-osiosta.

Haluatko perustaa edistysklubin jostain aiheesta? Lataa runko klubille tästä: HEK edistysklubi ja lähetä sen HEK:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)edistyskokoomus.fi