Edistysklubeilla politiikan ytimeen

18.12.2014

Helsingin Edistyskokoomus haluaa luoda mahdollisuudet ja valmiudet jäsenistölleen tavoitteelliseen poliittiseen toimintaan. Sen lisäksi, että äänemme kuuluu, haluamme, että kädenjälkemme näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa.

Edistysklubi on uusi, avoin toimintatapa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenet voivat lähteä mukaan käynnistettäviin klubeihin tai jäsen voi aloittaa edistysklubin haluamastaan aiheesta saavuttaakseen jotain konkreettista aiheeseen liittyen. Edistysklubin vetäjä muodostaa klubille konkreettisen tavoitteen ja tätä tukevat työtavat. Edistyskokoomuksen hallitus tukee klubin edistymistä ja toimintaa suunnittelusta toteutukseen.

Klubit edustavat työskentelytapaa, jossa yhdistyksen jäsenet ovat poliittisen työn keskiössä. Klubi voi olla sarja rentohenkisiä tapaamisia tai tiukkaa fasilitoitua ryhmätyöskentelyä. Mitä tahansa, kunhan se vie kohti tavoitetta. Klubin vetäjällä on keskeinen rooli onnistumisen kannalta, mutta samalla klubi tarjoaa vetäjälleen mahdollisuuden osallistaa osaavia ihmisiä tavoitteen saavuttamiseksi ja kerätä ympärilleen aiheesta kiinnostuneita aktiiveja, jotka ovat viemässä klubia kohti maalia.

Edistysklubit alkavat kolmen erilaisen klubin voimin:

Verkkoneutraliteettiklubissa pohditaan mitä verkkoneutraliteetti tarkoittaa. Asia on noussut isoksi kysymykseksi Yhdysvalloissa ja on sitä jatkossa myös EU-tasolla, Suomessa asia on kuitenkin uusi ja monille täysin tuntematon. Klubin tavoitteena on tuottaa verkkoneutraliteettiin liittyen suositus, jota viedään eteenpäin Kokoomuksen puolueorganisaatiossa.

Julkisuudessa esiintyvät normitalkoot ottavat edistyksellisen näkökulman kun ylisääntelyklubissa tavoitteena on normitalkoot-sanan uudelleenmäärittäminen sisällön selkeyden kannalta sekä hyvän sääntelyn kriteeristön tuottaminen päätöksentekijöille. Klubissa pureudutaan konkreettisiin esimerkkeihin, joita oikeasti kannattaisi purkaa ja pohtii sekä miksi, että miten purkaa.

Koulutuspoliittinen klubi astuu koulumaailmaanpureskelemaan suomalaisen koulutuspolitiikan sekä Kokoomuksen tavoitteisiin ja linjauksiin koulutuspolitiikan suhteen. Klubissa liikutaan osaamisen kilpailukyvyn, elinikäisen oppimisen ja sivistyspalveluiden teemoissa. Klubin tavoitteena on tuottaa kirjallinen ehdotus Kokoomuksen koulutuspoliittisiksi tavoitteiksi.

Edistysklubien lanseeraustilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.1.2015, joten varaa jo aika kalenteristasi. Lisätietoja tapahtumasta löytyy täältä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.edistyskokoomus.fi/edistysklubit